Integracja Power BI (PL)

Integracja z Power BI: Przewodnik użytkownika

Demo raportu online można obejrzeć, klikając w ten link

Instrukcja dotycząca integracji szablonu raportu z Twoim portalem Bitrix24

1.Pobierz najnowszy szablon Power BI na początku instrukcji
2. Pobierz oprogramowanie Power BI Desktop ze strony internetowej firmy Microsoft, korzystając z tego linku

3. Po zakończeniu instalacji i uruchomieniu programu, wybierz opcję „Otwórz inne raporty” ("Open other reports") z początkowego menu i otwórz plik pobrany w pierwszym kroku tej instrukcji

4. Na głównym panelu przejdź do opcji Przekształć dane > Przekształć dane (Transform data > Transform data)

5. W otwartym oknie (Power BI Query) kliknij na zapytanie o łącze (punkt 1 na zrzucie ekranu) i wklej link z aplikacji do pola Aktualna wartość

6. Na głównym panelu kliknij na Zamknij i Zastosuj (Close and Apply)

7. Poczekaj na zakończenie odświeżania danych. Po tym raport zostanie wygenerowany na podstawie danych CRM Twojego portalu

P.S. Jeśli napotkasz trudności z ładowaniem danych, prosimy skorzystać z naszego czatu w Telegram <wstaw link>. Nasi specjaliści są gotowi udzielić wsparcia, połączyć się i pomóc w rozwiązaniu problemu.

Bitrix24 BPM CONSULTING