Audyt Twojego Biznesu

Audyt Twojego Biznesu

Cel audytu: ustalić, dlaczego Twój biznes nie rośnie i jak to zmienić!

Audyt procesów biznesowych to dogłębna analiza kluczowych wskaźników efektywności działania firmy. Jego głównym zadaniem jest wykrycie istniejących luk i zaniedbań w celu ich późniejszego usunięcia. W wyniku audytu kierownictwo firmy otrzymuje szczegółowy raport, na podstawie którego podejmowane są kroki mające na celu optymalizację biznesu.

Dlaczego Twój biznes potrzebuje audytu?

 • Zrozumieć, dlaczego firma nie rośnie i jak to zmienić.
 • Znajdujemy miejsca, gdzie procesy pracy się zacinają.
 • Wykrywamy duplikacje informacji.
 • Znajdujemy sposoby na wyeliminowanie błędów ludzkich.

Co sprawdzamy:

 • Obecność opisanych procesów biznesowych, instrukcji, regulaminów.
 • Czy firma działa zgodnie z regulaminami (jeśli istnieją).
 • Zarządzanie marketingiem (automatyzacja, analityka).
 • Zarządzanie sprzedażą (CRM, analityka, bezpieczeństwo).
 • Zarządzanie finansami (w czym liczymy? Automatyzacja i integracje).
 • Zarządzanie personelem (HR, jak rekrutujemy, jaka jest rotacja).
 • Telefonia (telefony osobiste/pracownicze? Telefonia IP? Zintegrowana z CRM?).
 • Audyt usług IT i subskrypcji w celu optymalizacji.
 • Czy w pracy wykorzystywane są technologie AI?

Jak działamy / plan pracy:

 • Przeprowadzanie wywiadów z właścicielami procesów, kluczowymi osobami.
 • Badanie dokumentacji, baz wiedzy, regulaminów, instrukcji, polityk, standardów.
 • Komunikacja z pracownikami liniowymi (w razie potrzeby).
 • Wypełnianie listy kontrolnej, analiza zebranych informacji.

Co otrzymujemy w wyniku:

 • Kompleksowy raport z audytu
 • Opisane punkty wzrostu
 • Plan działań mający na celu wyeliminowanie znalezionych problemów

Dlaczego warto nas wybrać?

 • Doświadczenie: Ponad 8 lat doświadczenia w optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych, wdrażaniu systemów IT, które zwiększają efektywność biznesu.
 • Wiedza: Pomyślnie zrealizowano ponad 300 projektów w różnych sektorach.
 • Gwarancje: Podpisanie NDA przed rozpoczęciem pracy.
Bitrix24 BPM CONSULTING